Masz już konto? Zaloguj
Regulamin

Informacje i warunki korzystania z serwisu mydate.com.pl

Aktualizacja regulaminu z dnia grudzień 2019
Serwis mydate.com.pl przeznaczony jest dla osób, którzy pragną poznać bratnią duszę. Nie ingerujemy w relacje partnerskie zarejestrowanych Użytkowników i nie ponosimy odpowiedzialności za skutki wynikające z tychże relacji.

Wszystkich Użytkowników serwisu mydate.com.pl obowiązują niniejszy Regulamin. Zażalenia Użytkowników wybiegających od niniejszego Regulaminu nie będą uwzględniane chyba że zostały złamane przepisy prawa Polskiego.

I. Informacyjnie, zakazy i nakazy.

mydate.com.pl oferuje kontakty między osobami za pomocą serwisu randkowego, dzięki dostępowi do bazy danych zarejestrowanych Użytkowników.

2. Serwis oferuje usługi bezpłatne oraz płatne za dodatkowe udogodnienia w nawiązywaniu znajomości.

3. Każdy Użytkownik akceptujący niniejszy Regulamin zawiera umowę z serwisem mydate.com.pl

4. Każdy Użytkownik rejestrując się w serwisie może wykorzystać tylko jeden email i wszelkie powielanie kont z tym samym Użytkownikiem będzie skutkowało usunięciem z serwisu mydate.com.pl.

5. Informacje w profilu są dobrowolne.

6. Dzięki wypełnieniu informacji profilowych serwis dopasowuje i przedstawia propozycje dopasowanych do Użytkownika innych profili (usługa bezpłatna)

7. Każdy Użytkownik jest odpowiedzialny za podane informacje, które zamieścił przez siebie w serwisie mydate.

8. Użytkownik rejestrujący się i akceptujący warunki umowy oświadcza że ma ukończone 18 lat.

9. Użytkownik o przebiegu rejestracji zostaje poinformowany drogą elektroniczną w postaci email.

10. Umowa z Użytkownikiem zawarta jest na czas nie określony.

11. Użytkownik może w każdej chwili wyrejestrować się z serwisu mydate (usunąć swój profil).

12. Użytkownik zobowiązuje się, że nie będzie umieszczał w serwisie treści chronionych prawem autorskim lub objętych ochroną prawną, chyba, że posiada do nich prawa.

13. Użytkownik zobowiązuje się do przestrzegania moralności wobec osób trzecich tj.

- zakaz używania obraźliwych słów wobec osób trzecich

- zakaz używania obraźliwych i wulgarnych słów w wiadomościach, czat-ach itp.

- zakaz zamieszczania i udostępniania materiałów zniesławiających

- zakaz używania materiałów powodujących wadliwą pracę serwisu (np. wirusy)

14. Zakaz zamieszczania materiałów powiązanych z innymi serwisami tego typu

15. Zakaz zamieszania reklam, linków w celach zarobkowych

16. Kategoryczny zakaz udostępniania swoich danych osobowych oraz udostępniania loginu i hasła

17. Kategoryczny zakaz zamieszczania materiałów pornograficznych.

18. Za zamieszczone zdjecia, filmy wideo odpowiada Użytkownik, który je udostępnia. Serwis mydate nie ponosi odpowiedzialności za ich treść. Wszelkie treści odbiegające od niniejszego regulaminu będą usuwane.

19. Wszystkie płatności odbywają się za pośrednictwem platformy PayPal. Wszelkie skargi, zażalenia prosimy kierować na adres: www.paypal.com.

20. Pakiet "No LIMIT" oznacza że Użytkownik otrzymuje konto Premium na 20 lat.

21. Wszelke spory nie uwzględnione w niniejszym Regulaminie będzie rozstrzygał sąd.


II. Wykorzystywanie i przetwarzanie danych osobowych.

Wszystkie dane dostarczone przez Użytkowników są szyfrowane przed wyłudzeniem.

Administratorem danych osobowych jest serwis mydate.com.pl email: kontakt@mydate.com.pl

Podstawą prawną jest:

“Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informujemy”


III. Zmiany w regulaminie

mydate zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w regulaminie ze skutkiem natychmiastowym.

Wszyscy zarejestrowani Użytkownicy zostaną poinformowani drogą elektroniczną w postaci email podanym podczas rejestracji.