Masz już konto? Zaloguj
Polityka prywatności

Wszystkie dane osobowe zebrane od użytkownika będą przetwarzane zgodnie z niniejszymi Zasadami prywatności.

Każdy użytkownik, który nie wyraża zgody na informacje zawarte w niniejszej polityce prywatności, powinien nie korzystać z serwisu mydate.

mydate wykorzystuje dane osobowe tylko te, na które Użytkownik wyraził zgodę. Akceptacja następuje po przez zalogowanie się Użytkownika.

mydate w celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania serwisu zgodnie z przeznaczeniem tj. dopasowywanie profili zgodnych między sobą portal wykorzystuje informacje podane przez Użytkowników.

Serwis mydate będzie wykorzystywał dane osobowe zawarte w formularzach rejestracyjnych, pytaniach dodatkowych oraz informacjach zawartych w profilu Użytkownika.
Użytkownik ma prawo
– Prawo dostępu do danych
– Prawo do usunięcia danych
– Prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie
– Prawo do sprostowania danych


Pliki cookie

mydate korzysta z tzw. plików cookie, w celu zapewnienia optymalnego korzystania z portalu. Dzięki plikom cookie portal zapewnia dopasowanie oferty do Użytkownika.

Brak akceptacji "ciasteczek" może powodować że wyświetlane oferty mogą nie być dopasowane

Użytkownik może w każdej chwili zrezygnować z dalszego przetwarzania jego danych osobowych lub cofnąć wyrażoną zgodę w dowolnym momencie.


Serwis korzysta z poniższych wtyczek:
1. Facebook
2. Google+
3.Twitter
4. Linkedin
5. VK

Aby zrezygnować, cofnąć wyrażoną zgodę Użytkownik może wysyłać wiadomość e-mail na adres kontakt@mydate.com.pl